Hoppa till innehållet
Vi har en ny mobilapp för ljudböcker, Biblio! Mer info här.
Omslagsbild för Museums in a time of Migration : Rethinking museums' roles, representations, collections, and collaborations
Isbn: 978-91-8866-104-3
Förlag: Nordic Academic Press
Kategori:
Kulturhistoria Humaniora
Tillgänglig sedan: februari 2018

E-bok | 28 dygns lånetid

Museums in a time of Migration : Rethinking museums' roles, representations, collections, and collaborations

av

Migration är ett av vår tids tongivande fenomen och har djupgående effekter i samhället. Museerna kan i dess spår inta en roll med potential att påverka vår förståelse av världen.

När museer är som bäst utgör de platser där människor kan utforska transnationella kontakter, migrationens verkligheter och mänskliga rättigheter. Därigenom blir de relevanta som kulturinstitutioner och kan bidra till positiv social förändring, uppmuntra solidaritet och hållbar utveckling.

Museums in a time of migration reflekterar ledande forskare och museikuratorer över museernas engagemang i migrationsfrågor. Författarna presenterar nya och nyskapande projekt från hela världen tillsammans med grundliga analyser av de teoretiska och praktiska villkoren bakom dem. Särskild uppmärksamhet ägnas museernas roller, representationer, samlingar och samarbeten.


In English:

Migration in all its forms is a prominent phenomenon, with far-ranging implications for society. Museums, being important educational institutions, not only reflect society, but what they display has the potential to affect our understanding of the world. When museums become places where people can explore the realities of migration, transnational connections, and human rights, they becomeeven more relevant as cultural institutions, and can help drive positive social change, encouraging solidarity and sustainable development.

In Museums in a time of migration, leading scholars and museum curators reflect on museums’ engagement in migration issues. New and innovative museum projects around the world are presented in telling analyses of the theoretical and practical realities. Special attention is paid to the museums’ roles, representations, collections, and collaborations in a time of migration.Logga in för att låna

Information

Logga in för att låna denna titel och för att se aktuell lånestatus.
Se mer under Så lånar du

Stöds av följande platformar

PC/Mac

Surfplatta Läsplatta

Smartphone