Jump to content
Cover for Bryta vanor : kognitiv och beteendeinriktad behandling vid missbruk och beroende
Isbn: 978-91-2712-823-1
Publisher: Natur & Kultur
Category:
Psychology
Accessible since: February 2016

E-book

Bryta vanor : kognitiv och beteendeinriktad behandling vid missbruk och beroende

Individen måste stå i centrum i behandlingen vid missbruk och beroende. Man börjar med frågorna: Vad är problemet, och hur omfattande är det? Svaren bestämmer sedan behandlingens upplägg. I boken presenteras ett nivåtänkande där insatsen anpassas till missbruksproblemets svårighetsgrad. De som har en överkonsumtion av alkohol men som inte har utvecklat ett beroende, startar sin förändringsprocess på grundnivån med hjälp av motiverande samtal.

De som redan har utvecklat ett beroende befinner sig på nivå två. Behandlingen utgör här en påbyggnad med kognitiva och beteendeinriktade metoder. Den tredje nivån gäller förhållningssätt och behandlingsmetoder för personer med en kombination av drogberoende och psykisk störning.

Framställningen utgår från ett kognitivt och psykobiologiskt perspektiv. Här beskrivs teorier och evidensbaserade metoder för att motivera till förändring och förebygga återfall. Även grunderna inom den kognitiva teorin tas upp. Missbruk i kombination med psykisk problematik behandlas särskilt. Boken vänder sig till olika kategorier av personal inom sjukvård, socialtjänst och kriminalvård som möter personer med drogproblem.

Carl Gyllenhammar är läkare, specialist i psykiatri och leg psykoterapeut med kognitiv inriktning. Han är studierektor vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi i Stockholm och knuten till grundläggande utbildning i psykoterapi och legitimationsgrundande utbildning (steg 1 och steg 2). Han är en ofta anlitad föreläsare inom området kognitiv behandling och missbruk och har under många år arbetat med alkohol-, narkotika- och läkemedelsberoende.

Read sample (Download)
Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone